Tegen angstcultuur!

Kwatta sluit zich aan bij deze open brief van theatermakers! Het wordt immers hoog tijd om de angstcultuur in de sector aan banden te leggen. De oproep maakt ook veel los in Het Badhuis, waar Theatergroep Kwatta een heel seizoen aan schadeherstel heeft moeten doen, mede doordat artistiek directeur Josee Hussaarts in 2019 tijdelijk werd weggepest uit de organisatie. Toen dat niet lukte, stapte een bijna volledig team op, maar het was vooral de toenmalig interim-zakelijk directeur die op basis van specifieke mails gericht aan het team aanstuurde op een vertrouwensbreuk en Josee zelfs omschreef als ‘’psychiatrisch patiënt’’. Om die reden loopt er ook al even een melding van Josee bij mores.online, die framing van iemand als psychiatrisch patiënt als een beproefde methode ziet om iemand te isoleren.

Dit is slechts één voorbeeld. Eén voorbeeld van de pesterijen waar Josee Hussaarts mee te maken kreeg en één voorbeeld wat er in de bredere sector te lang is gebeurd. Ook Kwatta ging deels gebukt onder de angstcultuur. Waarmee we voor een stuk ook de vraag beantwoorden die velen ons vandaag stellen: ‘’waarom reageerden jullie niet?’’. Dat wilden we al langer en dat doén we ook sinds kort, al is het met mondjesmaat geweest door de context van Corona. Het is echter net zo belangrijk dat iedereen die met Kwatta werkt dat ook zélf veilig kan doen. Daarom heeft Kwatta het afgelopen seizoen ook stappen gezet om mistoestanden in de toekomst structureel te voorkomen. Want bij Kwatta is het nu meer dan ooit duidelijk: wat vorig seizoen gebeurde, mag nooit meer.