Kwatta in basisinfrastructuur 2017-2020

Vandaag heeft het Ministerie van OCW bekend gemaakt dat Kwatta opnieuw een plek krijgt in de Basisinfrastructuur (BIS) voor de kunstenperiode 2017 – 2020. De vreugde is groot bij Kwatta, de ambitie voor komende kunstenperiode nog groter.

Durf en zelfvertrouwen
In het afgelopen Kunstenplan verloor Kwatta haar plek in de Basisinfrastructuur. Josee Hussaarts, artistiek leider Kwatta: “We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben de situatie aangegrepen om onszelf opnieuw uit te vinden. We hebben risico’s genomen die goed hebben uitgepakt en dat geeft ons durf en zelfvertrouwen.” Zo kreeg Kwatta Internationaal veel erkenning en vond zij inspiratie en nieuw publiek in grote zaalvoorstellingen. De ingeslagen weg, de artistieke en zakelijke groei van het gezelschap, de stappen in schaalvergroting en het lef om buiten kaders te denken, vormen de pijlers voor de komende vier jaar.

Uit het advies van De Raad voor Cultuur:
De raad ondersteunt de plannen van Kwatta om zich de komende jaren vooral te concentreren op het maken van grotezaalproducties. De instelling kiest daarmee voor een onderscheidend profiel binnen het jeugdtheaterbestel. Kwatta heeft aangetoond over het vakmanschap te beschikken om grotezaalproducties te maken. Voor de komende jaren heeft Kwatta een helder profiel geformuleerd met een aantal aansprekende plannen. De raad is enthousiast over het feuilleton van vier grotezaalproducties rondom een hedendaagse familie. Er wordt met een aantal goede schrijvers samengewerkt en de thema’s die worden aangesneden klinken actueel en verdiepend. De raad vindt dat de instelling met dit feuilleton een goede bijdrage levert aan het jeugtheaterbestel. De muzikale samenwerkingen voor dit project klinken eveneens veelbelovend.

Kwatta
Kwatta is een avontuurlijk jeugdtheatergezelschap uit Nijmegen dat met beide benen in de wereld staat. Met Dissus, verdwaal mee in de Odyssee won Kwatta de Zilveren Krekel in 2015. Dissus was tevens één van de vijf genomineerden voor de Zapp Theaterprijs 2015. Kwatta’s Manxmouse ontving de IPAY Victor Award in 2014 en in 2015 behaalde Kwatta met Love that dog de tweede plek. Momenteel toert Kwatta met Love that dog door Amerika, Canada en Taiwan en is haar nieuwste voorstelling Mariken in de run voor de Zapp theaterprijs 2016. Samen met theatermaker Eran Ben-Michaël werkt Kwatta nu aan de nieuwe trailervoorstelling Sneeuwvlinders die in oktober 2016 in première gaat.

BIS
Sinds 1 januari 2013 ondersteunt de rijksoverheid een hoogwaardig aanbod van instellingen van (inter-)nationale betekenis. De groep instellingen die het rijk rechtstreeks subsidieert, wordt de culturele Basisinfrastructuur (BIS) genoemd. Voor het komende kunstenplan (2017-2020) wordt de BIS voor de derde keer opnieuw ingedeeld. In de BIS is een beperkt aantal plekken voor vastgestelde functies.