Een jaar later: Hoe zit dat nu bij Kwatta?

Over Kwatta is het afgelopen jaar veel gesproken. Door anderen, niet door onszelf. De afgelopen maanden hadden wij het druk. Een nieuw team moest geformeerd, drie premières vonden plaats tussen september en december 2019, een nieuw Kunstenplan werd geschreven en ondertussen moesten wij als vers team ook nog op elkaar ingespeeld raken. Wij concentreerden ons op de positieve stappen die we met elkaar konden maken. Nu zijn we zover, premières zijn achter de rug, de nieuwe Artistieke Raad is gevormd, onze aanvraag voor een nieuwe BIS-periode ligt bij de Raad voor Cultuur en we hebben sinds het begin van het seizoen zo’n 120 voorstellingen gespeeld. Regionaal, nationaal en internationaal.

Kwatta in China, augustus 2019

 

De nieuwe medewerkers van Kwatta troffen bij het begin van hun nieuwe baan een stortvloed aan mails van ex-medewerkers aan. Mails die duidelijk maakten wat voor een destructief groepsproces had plaatsgevonden voorafgaand aan het collectieve vertrek van het vorige team. Dat gebeurde omdat Josee Hussaarts medio 2019 zou terugkeren na een non-actiefstelling die ook door de rechter als onterecht werd beschouwd. Vinden we nu dat al die mensen die vertrokken zijn kwade bedoelingen hadden? Natuurlijk niet. Treurig vinden we het wel, want we delen -als nieuw team- hun kijk op de zaken allerminst. Als Josee Hussaarts al geen gemakkelijke persoon zou zijn, dan geldt dat toch vooral voor haarzelf. Professioneel legt ze de lat hoog.

Bij Kwatta is geen plaats meer voor rancune, intriges of geroddel. Daar zijn we rotsvast van overtuigd en dat gaat zelfs verder dan de specifieke missie van Kwatta; het is gewoon hoe wij in het leven staan. Samen maken we opnieuw van Kwatta wat het hoort te zijn: een organisatie die grenzeloos theater maakt voor kinderen. Een organisatie die ook maatschappelijk betrokken is en -niet te vergeten- gesubsidieerd wordt. Wij wéten welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. De tijdelijke instabiliteit die vervolgens uitmondde in een strijd tussen personen is Kwatta onwaardig.

Vanuit Kwatta zelf verscheen afgelopen jaar geen woord over wat er in De Gelderlander of De Theaterkrant en later De Theatermaker stond. ”Wie zwijgt, stemt toe”, zou je kunnen denken. Kwatta reageerde om diverse redenen niet formeel toen het artikel van De Theatermaker werd geschreven. Eén van die redenen was dat het herstel en de inloop van het nieuwe team enorm veel energie vergden.

Waarom komen we dan precies nu met een reactie? Los van de drukte en de overlevingsmodus van de afgelopen tijd, is dit een moment waarop we de eerste resultaten van ons herstel kunnen zien. In de activiteit die we eerder noemden, maar ook in de perceptie van mensen. Die goodwill die we van ons publiek voelen, willen we versterken en uitbreiden. Kwatta is daar nu klaar voor. Dit is in die zin ook een oefening in reflectie en transparantie. Er zijn geen taboevragen en we staan er hoe dan ook voor open om dit later -liefst na de coronacrisis- in meer detail naar buiten te brengen.

Het voltallige team van Kwatta kijkt vooruit. Ook al moeten we opdraaien voor fouten uit het verleden waar we niets mee te maken hebben. En we doen dat met plezier omdat we geloven in wat we doen. Er de brui aan geven omdat het moeilijk of oneerlijk is, is simpelweg geen optie. En op die ingesteldheid kan je verdomd goed bouwen, zo blijkt.

Samen met onze collega’s in het veld staan we ook voor een nieuwe uitdaging: Corona. Vorige maand stond Jabber in Belfast en in mei 2020 zou Kwatta twee weken met Jabber op Broadway staan. Voorstellingen zijn gecanceld, maar wij zijn niet de enige die dit lot treft. Net als andere gezelschappen zetten we onze voorstellingen online (link), zodat ons publiek nog steeds van theater kan genieten.

Als team van Kwatta zijn we er voor ons publiek, voor onze collega’s en voor elkaar. We willen het verleden achter ons laten en vechten voor een toekomst waarin kunst een rol kan spelen. SAMEN!