Open brief van Josee Hussaarts

We publiceren hier een open brief die Kwatta’s artistiek directeur Josee Hussaarts vorige week ook persoonlijk deelde. Het gaat om haar volledige verhaal over wat er vorig jaar bij Kwatta is gebeurd. Als Kwatta-team zijn we ondertussen ondanks alles hard bezig met het herstel van de organisatie. De meesten mensen in het Kwatta-team zijn echter nieuw en waren er dus vorig jaar ook nog niet bij. Vandaar dat naast ons collectieve statement Josee hierover aan het woord laten net zo belangrijk is. Met deze open brief wil Josee samen met het nieuwe Kwatta-team ook graag definitief een streep trekken onder het verleden.

————-

Hoe kan je een geschiedenis achter je laten, als je hem nooit hebt mogen vertellen?

Naar aanleiding van de discussie over angstcultuur, treed ook ik naar buiten. Met een geschiedenis die ik, nog steeds als artistiek directeur, kan navertellen. Ik kwam terug in de organisatie, las mails en kon een reconstructie maken van wat er zich had afgespeeld.

Iedereen heeft het afgelopen jaar kunnen lezen wat er bij Kwatta is gebeurd. Er is veel gesuggereerd, geroddeld, gespeculeerd. Vanuit Kwatta zelf kwam geen woord. Wie zwijgt stemt toe, denkt men dan. En hup, daar werd Kwatta nog verder het verdachtenbankje in gedrongen. En Kwatta is in dit verhaal vooral Josee, de artistiek directeur. Ik dus. Degene die het allemaal gedaan heeft, of… degene die al die shit over zich heen gekregen heeft. Er bestaat in organisatiejargon de term ‘geïdentificeerd persoon’, vrij vertaald: ‘het zwarte schaap’.  Zodra iemand in een groep tot zwart schaap wordt gemaakt, wordt de situatie heel overzichtelijk. Het is duidelijk naar wie gewezen wordt, tegen wie de groep zich kan keren.

Waar het mij om gaat, is dat Kwatta een negatief BIS-advies heeft gekregen, dat er een jaar over Kwatta is gesproken op een zeer negatieve manier, dat er een groot onrecht heeft plaatsgevonden en dat ik voor het eerst niet bang meer ben. Vanuit angst kan je geen kunst maken, schreven 451 theatermakers afgelopen week in een open brief. Het is zó waar. Ook ik ben niet meer bang. Omdat alles gebeurd is waar ik voor vreesde. Ik ben zwart gemaakt, het gezelschap is beschadigd, wat heb ik nog te verliezen?

Er is nog een reden waarom ik niet bang meer ben, en die reden is veel belangrijker: Ik heb weer een bestuur achter me staan dat me vertrouwt en dat ik kan vertrouwen. Ik heb ook, voor het eerst in vier jaar tijd, sinds zes maanden weer een zakelijk directeur naast me (dus geen interim), waarmee ik samen het gezelschap kan leiden. Kwatta heeft een jong team dat vol energie en vertrouwen bouwt aan de toekomst, de door de Raad voor Cultuur onderschreven artistieke kwaliteit wordt weer ingebed in een stevige organisatie. Die organisatie groeit, ondanks Corona, met de dag.

BIS-status

Iedereen die ingevoerd is in de sector weet hoe Kwatta geknokt heeft voor haar voortbestaan toen zij in de periode Halbe Zijlstra haar BIS-status verloor. Kwatta spendeerde veel van haar financiële reserves om te kunnen procederen tot de Hoge Raad, maar toen de overwinning een feit was en Kwatta over kon gaan tot de orde van de dag, werd de zakelijk directeur ziek (zij bleef twee jaar in de ziektewet). Kwatta had een gat in de begroting en het gehavende gezelschap kraakte in haar voegen. Als artistiek directeur heb ik in die tijd gedaan wat ik kon. Ik ben geen manager, ik ben geen zakelijk directeur, ik ben een artistiek directeur die niet heeft willen weglopen voor verantwoordelijkheden en dus gedaan heeft wat ze kon om het werk op alle fronten te verzetten. En ja, Kwatta bestaat nog steeds, en dat is zeker niet ondanks mij. Het artistieke werk ging door, achter de schermen werkte ik interims in. Interims die onder druk van een penningmeester stonden om voorstellingen te schrappen. Dat het daarbij om gelabeld subsidiegeld ging, was kennelijk geen bezwaar.

Het zwarte schaap, een beproefde methode

Ik kan vertellen wat er gebeurt als je als zwart schaap wordt aangemerkt. Ik ben gepest en uitgesloten. Ik ben op non actief gezet: 4 maanden, precies de tijd die één interim-zakelijk leider nodig had voor zijn re-organisatie. Dit gebeurde door een bestuur bestaande uit drie personen, waarvan twee van hen kort daarvoor waren aangetreden. Ik had hen slechts een halve bestuursvergadering meegemaakt. Het bestuur had een onderzoek laten instellen, geleid door een extern bureau, waaruit bleek dat er een conflict lag tussen de interim en de artistiek directeur, en dat het personeel daarin meegesleept was. Het bestuur besloot mij op non-actief te zetten, de interim zou zo snel mogelijk worden vervangen. Dit laatste gebeurde niet. In plaats daarvan werd hij ook verantwoordelijk voor het artistiek beleid en daarmee algemeen directeur.

Gedurende mijn non-activiteit ben ik geïsoleerd, ik mocht niemand spreken, niemand mocht mij bellen. Dat is een ziekmakende situatie. Hulde aan de enkele dappere held die het lef had mij wél te bellen en mij simpelweg te vragen: “Josee, hoe is het met je?”

Ik heb verzocht om het ministerie van OCW te informeren over mijn non-activiteit; het toenmalige bestuur heeft dat nagelaten. De uitsluiting binnen de organisatie was voor mijn non-actiefstelling al begonnen. Daar heb ik voorbeelden van, die ik nu niet zal benoemen. Wel heb ik bij de bestuursvoorzitster in die tijd gevraagd om een vertrouwenspersoon. Zij heeft die vraag naast zich neergelegd.

Uiteindelijk heb ik mijn non-actiefstelling aangevochten. De rechter bepaalde dat deze onterecht was, dat het bestuur minst de schijn van partijdigheid op zich had geladen en dat ze mij door hun acties verder in de organisatie hadden geïsoleerd, maar dat terugkeer binnen de gecreëerde omstandigheden niet meer mogelijk was. De situatie was dermate geëscaleerd en er diende gemedieerd te worden. Die mediatie is mislukt. Ik heb nooit de kans gehad één op één met medewerkers te spreken. Er zat altijd een groep tegenover me, met vooringenomen standpunten. Het was onmogelijk om tot een open gesprek te komen. Ondertussen was mijn functie uitgehold en overgenomen door anderen.

Pesten, isoleren

Pesten, iemand isoleren in een groep, is een sluipend proces. Ik heb in de achter mij liggende periode vaak het gevoel gehad dat ik achter de feiten aanliep, dat ik het niet goed begreep. Had ik dingen fout gedaan? Jazeker, ik ben een mens met een enorme gedrevenheid en passie. Ik kan ongeduldig zijn, veeleisend. Ik ga in de kunst niet voor compromissen. Maar welke artistiek directeur doet dat wel?

En de interim-directeur? Die vertrouwde ik volledig. Hij zou rust en stabiliteit terugbrengen. Hoe kon ik weten dat hij, zodra ik een kleine stap terugdeed, meteen aan het  reorganiseren zou slaan. En dat hij mij tegenover het kantoorteam zou framen als een psychiatrisch patiënt, in een mail met een link naar een pseudo-wetenschappelijk artikel. De twee overgebleven bestuursleden werden wakker en verklaarden dat beweringen over mij steeds gekker werden. Ondertussen bleef ik me maar afvragen waarom mijn salaris niet werd uitbetaald. Toen de ex-medewerkers -met drie van hen werkte ik 16, 11 en 5 jaar, met de andere drie slechts 4 maanden- vrijwillig vertrokken, kon ik de balans opmaken.  De zakelijk assistent had mij doodleuk uit de laatste werkbegroting geschrapt. Ik was weggegomd uit de organisatie.

Het is gruwelijk wat mensen elkaar kunnen aandoen. De mails die ook de nieuwe medewerkers aantroffen op de computers getuigen daarvan. De gevolgen zijn verschrikkelijk. En niet alleen voor mij. Kwatta heeft een negatief advies gekregen van de Raad voor Cultuur. Hoewel de Raad zich bewust lijkt van het verschrikkelijke proces dat zich bij Kwatta heeft voltrokken en lovend is over de artistieke kwaliteit, meent zij toch dat er teveel gebeurd is op organisatorisch vlak om Kwatta positief te kunnen honoreren. Ik had zo gehoopt dat we dit hadden kunnen voorkomen.

Mores-online

Mijn melding over machtsmisbruik en pestgedrag ligt bij Mores-online. Ik ben niet bang meer. Ik hoop dat ook anderen die het slachtoffer zijn van pesterijen, machtsmisbruik, intimidatie, etc. zich gesteund weten. Laten we inderdaad het lef hebben een nieuwe mores te ontwikkelen, laten we niet meer wegkijken. Laten we niet meer bang zijn.

 

Josee Hussaarts

Voorgesteld: de vijf HKU-schrijvers!

Deze week stampen we in Het Badhuis een voorstelling uit de grond gebaseerd op vijf nieuwe teksten van even veel afstuderende HKU-schrijvers. We stellen ze hier één voor één voor. Benieuwd wat ze in petto hebben? Kijk dan vrijdag mee naar de livestream! Je aanmelden voor een livestream-code is nog mogelijk tot en met donderdag. Mail daarvoor naar marc@kwatta.info

 

Maxine de Jongh (1993) schrijft ritmische-, beeldende toneelteksten, poëzie en scenario. Haar personages zijn eerlijk, fantasierijk en kwetsbaar. De binnenwereld van mens en dier is een van haar grootste inspiratiebronnen. De werelden die Maxine creëert zijn gedetailleerd en magisch.

Maxine schreef voor Theatermaker en Theaterkrant.nl en ze liep ook stage bij de Indië Monologen en Acteursgroep Wunderbaum. Als poëtisch performer droeg Maxine haar werk voor bij o.a. Mooie Woorden en in samenwerking met Orkest de Ereprijs. Maxine schrijft ook poëzie op maat bij culturele evenementen en voorstellingen.

Taaldier

Taaldier, gaat over Farah, een meisje dat meerdere talen spreekt, maar: welke taal spreek je wanneer? Gelukkig helpt Pripri haar. Een heel bijzonder dier dat alle woorden weet. Vandaag komt Farah voor het eerst op school. Wat vindt haar klasgenootje Dewi van Farah en haar taaldier Pripri?

Insta: Maxine.met.een.n.ja

Foto: Gordon Meuleman

 

Guido Scheepe (1991) schrijft toneel- en filmteksten, met een voorliefde voor grotere verhalen (series, avontuur) en dramedy: toegankelijke drama of zwarte komedie. Zelf is hij ook geregeld op de vloer te vinden als kleinkunstenaar, acteur of pianist. Zo toerde hij een aantal jaren geleden met een Brits gezelschap Almost Human door het Verenigd Koninkrijk en maakt hij in Nederland onderdeel uit van theatercollectief De Vloot.

Foto: Gordon Meuleman

 

Loïs Luca kijkt het liefst om zich heen, op zoek naar verhalen die op straat liggen. In elk detail kan een wereld schuilen die groter is dan haar eigen fantasie. Via proza, poëzie, theater en scenario laat ze ongewone perspectieven tot leven komen. Van vleermuis tot straatsteen en molecuul tot buurvrouw, elke dag zet ze een andere bril op. Welk verhaal hebben zij haar te vertellen?

Lot                         Is het al morgen?

Axi                         Nee?

Lot                         Mooi, dan is het nog gisteren

In Is het al morgen? is Lot op zoek naar morgen, wil Waz terug naar gisteren en Axi, Axi gaat vandaag iets worden. Wat? Dat moet ze nog beslissen, maar een geheim verklapt: ze heeft een superkracht.

Een korte jeugdvoorstelling over het bestaan ten midden van tijd.

Foto: Gordon Meuleman

 

Hannah Suurmond (1995) groeide op tussen Rijn en dijk in de uiterwaarden van Wageningen. Hannah begon op haar elfde met het schrijven van dagboeken en gedichten. Nu combineert zede studie Humanistiek en de Schrijfopleiding om haar stem als schrijver te ontwikkelen.

De Noodlanding van Frommel van Vliesvleugel

Plof. Een groot rond zacht pluizig geval met vleugels stort neer in een veld vol kinderen. Arg. Arg. En nog eens arg!

 

Sem Anne van Dijk (1998) is ooit in de wieg gelegd voor het schrijven van muziektheater. Zo schreef hij voor zijn afstuderen het muziekdrama Anna an Sich. De trotse Haarlemmer is daarbij ook niet vies van familiedrama en koestert een grote liefde voor het sociale construct ruzie. Tijdens zijn studie liep Sem Anne stage bij Het Nationale Theater en Toneelgroep Het Volk. Zijn teksten omschrijft hij het liefst als eigentijds en een opgewonden combinatie tussen de slappe lach en de onafwendbare traan. De mens is nietig, zo lezen we in zijn werk, maar doet desondanks ontzettend haar best.

Voorstelling: Pootjes terecht (6+) “Als je voor alles bang bent, kun je niet leven. Dat ben je alleen maar bang.”

Foto: Gordon Meuleman

Oproep: deel je favoriete Kwatta-verhaal!

Helaas kreeg Kwatta een negatief advies van de Raad voor Cultuur voor de BIS-subsidie in de periode 2021-2024. Kwatta kan dan ook je hulp gebruiken! Stuur ons je favoriete verhaal, ervaring of grappige anekdote uit 18 jaar Kwatta! We willen ons publiek -het allerbelangrijkste dus!- graag aan het woord laten om zo te laten zien wat het belang is van onbegrensd jeugdtheater. Neem dus gerust contact op met marc@kwatta.info !

We publiceren graag een overzicht van de leukste, grappigste en meest ontroerende verhalen. Of je nu Tsaar Saltaan ooit live zag of één van de eerste Kwatta-voorstellingen in het Badhuis kon bijwonen, of Kwatta pas nu leert kennen en samen met ons De Holle Bolle Worrreld rondreist, we kunnen er altijd iets mee! De woorden van ons publiek kunnen nog veel beter dan wijzelf beschrijven waarom goed jeugdtheater én Kwatta belangrijk zijn en een toekomst verdienen!

Tegen angstcultuur!

Kwatta sluit zich aan bij deze open brief van theatermakers! Het wordt immers hoog tijd om de angstcultuur in de sector aan banden te leggen. De oproep maakt ook veel los in Het Badhuis, waar Theatergroep Kwatta een heel seizoen aan schadeherstel heeft moeten doen, mede doordat artistiek directeur Josee Hussaarts in 2019 tijdelijk werd weggepest uit de organisatie. Toen dat niet lukte, stapte een bijna volledig team op, maar het was vooral de toenmalig interim-zakelijk directeur die op basis van specifieke mails gericht aan het team aanstuurde op een vertrouwensbreuk en Josee zelfs omschreef als ‘’psychiatrisch patiënt’’. Om die reden loopt er ook al even een melding van Josee bij mores.online, die framing van iemand als psychiatrisch patiënt als een beproefde methode ziet om iemand te isoleren.

Dit is slechts één voorbeeld. Eén voorbeeld van de pesterijen waar Josee Hussaarts mee te maken kreeg en één voorbeeld wat er in de bredere sector te lang is gebeurd. Ook Kwatta ging deels gebukt onder de angstcultuur. Waarmee we voor een stuk ook de vraag beantwoorden die velen ons vandaag stellen: ‘’waarom reageerden jullie niet?’’. Dat wilden we al langer en dat doén we ook sinds kort, al is het met mondjesmaat geweest door de context van Corona. Het is echter net zo belangrijk dat iedereen die met Kwatta werkt dat ook zélf veilig kan doen. Daarom heeft Kwatta het afgelopen seizoen ook stappen gezet om mistoestanden in de toekomst structureel te voorkomen. Want bij Kwatta is het nu meer dan ooit duidelijk: wat vorig seizoen gebeurde, mag nooit meer.

Koop een boek en steun Kwatta!

Het zijn moeilijke tijden, maar Kwatta kijkt ook vooruit. Bijvoorbeeld naar het vierde en laatste deel van De Familie van Nielie! Een voorstelling die in december in premiere zal gaan waar we alvast naar uitkijken. Van de gekste familie van Nederland verscheen ook een boek, geschreven door regisseur en Kwatta’s eigen artistiek directeur Josee Hussaarts.

Uitgeverij tutti biedt het nu aan inclusief 7 euro schenking aan Kwatta per verkocht boek! Zo kan je tegelijk Kwatta steunen én de avonturen van De Familie van Nielie herbeleven. Ideaal voor een luie zomer waarin we met z’n allen toch wat meer thuis zullen blijven.

Klik op de afbeelding en bestellen maar!

Kwatta reageert op het advies van de Raad voor Cultuur

Deze foto werd vandaag genomen in Het Badhuis, waar Kwatta sinds deze week weer begonnen is met werken aan nieuwe theaterprojecten. Ondanks het slechte nieuws, heeft het hele Kwatta-team ontzettend veel zin om snel mooie plannen de wereld in te sturen! Hieronder volgt een versie van het persbericht dat eerder vandaag werd verstuurd. Aarzel niet om ons te benaderen bij vragen hierover!

Vlak voor het advies bekend werd, keek Josee Hussaarts in De Gelderlander terug op een bewogen jaar. Het artikel kan je hier integraal lezen.

Vandaag heeft de Raad voor Cultuur haar advies uitgebracht voor de BIS-subsidieaanvragen in de periode 2021-2024. Theatergroep Kwatta kreeg helaas een negatief advies. Dit is uiteraard een grote teleurstelling, maar Kwatta feliciteert niettemin de ontvangers van de BIS-subsidie voor de komende periode. Kwatta zal nu de balans opmaken en kijken hoe het gezelschap verder gaat werken aan onbegrensd jeugdtheater, zoals het de afgelopen 18 jaar ook heeft gedaan.

Kwatta voelt zich gesteund door de wijze waarop de Raad haar vertrouwen uitspreekt in de artistieke plannen en kan begrip opbrengen voor de gerezen twijfel van de Raad met betrekking tot de stabiliteit van de organisatie. Daarnaast is Kwatta echter ook van mening dat die twijfel gebaseerd is op een peilmoment dat vandaag is achterhaald. Kwatta is immers een organisatie die na een heropbouw de instabiliteit stilaan achter zich laat, dankzij de inzet van een nieuw team, de directie en een zeer betrokken bestuur.

Kwatta gaat nu voort op die ingeslagen weg. De internationale uitstraling van Kwatta is mede dankzij het succes van Jabber nog steeds zeer groot. Zonder Covid-19 had Kwatta vorige maand twee weken op Broadway gestaan, uniek voor een Nederlands jeugdtheatergezelschap. Zij heeft voor 2020 nog een aantal producties op het programma staan (waaronder de reprise van het succesvolle Perenbomen bloeien Wit, maar ook de première van Bos van Benen, Stad van Stenen) en pakt binnenkort uit met een ‘’Corona-proof’’ theaterproject dat artiesten van over de hele wereld zal verbinden: De Holle Bolle Worreld Rondo.

Het afgelopen jaar heeft Kwatta vaak niet gereageerd op nieuwsberichten en geruchten. Sinds kort treedt Kwatta met haar verhaal naar buiten. Dat resulteerde twee maanden geleden in dit bericht van het hele team en ook artistiek leider Josee Hussaarts sprak openhartig over de moeilijke afgelopen periode. Zo heeft zij het onder andere over haar non-actiefstelling begin 2019, die later door de rechter werd beoordeeld als onterecht. Kwatta zet deze lijn van transparantie en openheid voort en gaat graag in gesprek over verleden, heden én toekomst.

Reis deze zomer mee met Quattre… en reserveer nu al je kaarten voor dit najaar in Het Badhuis!

Een leuke, nieuwe Kwatta-voorstelling bijwonen in Het Badhuis? Dat kan al  van 4 t.e.m. 6 september, tijdens het premiereweekend Perenbomen bloeien Wit (8+)

Sta je liever zelf op een podium? Bekijk dan zeker ons DOEHETZELF-aanbod!

Reis met Kwatta De Holle Bolle Worrreld Rondo!

Nu alle makers en artiesten thuis zitten, gaat onze witte Jabbervogel Quattre naar hen toe. Ze duikt op in Shanghai, Caïro, Melbourne, Zuid-Afrika, New York en Rotterdam. Quattre kan twee dingen die wij nu niet kunnen: overal naartoe vliegen én een taal spreken die niemand kent, maar iedereen wel begrijpt. Naargelang Quattre nieuwe oorden ontdekt, volgen er meer afleveringen… en Kwatta zou Kwatta niet zijn als er ook leuke educatie-opdrachtjes bij komen: je kan via deze link het hele pakket kopen voor slechts 6 euro inclusief! Je krijgt automatisch een update bij elke nieuwe aflevering.

Volg hier al haar avonturen!