Drie nieuwe versies van Kwatta’s Mariken

dhz eindpresentatie (1)28 en 29 mei eindpresentaties Kwatta DoeHetZelfTheater in Theater het Badhuis

Parallel aan de landelijke tour van Kwatta’s muziektheatervoorstelling Mariken, werkten deelnemers van Kwatta DoeHetZelftheater aan hun eigen versie van dit bijzondere verhaal. Uit één verhaal, ontstonden drie nieuwe voorstellingen. Het resultaat is in het weekend van 28 en 29 mei te zien in Theater Het Badhuis.

Kwatta DoeHetZelfTheater
Bij Kwatta DoeHetZelftheater gaan kinderen, jongeren en volwassenen zelf aan de slag in de professionele omgeving van Kwatta’s huistheater Het Badhuis. Geïnspireerd op een bestaande Kwattavoorstelling maken zij hun eigen ‘schaduwproductie’. Deelnemers kijken mee achter de schermen en gaan in gesprek met acteurs en regisseurs. Onder leiding van regisseur Annelies van Wieringen werken zij toe naar een voorstelling. Een bijzondere ontmoeting tussen amateurs en professionals.

Mariken
Mariken toerde door het land tot en met 8 mei 2016. Hoofdpersoon is de moederloze Mariken, die ouder is dan het aantal vingers aan haar rechterhand, maar jonger dan het aantal vingers van haar twee handen samen. Ze ontdekt hoe klein grote mensen kunnen zijn en hoe groot kleine mensen. Mariken is genomineerd voor de ZAPP theaterprijs.

DoeHetZelfTheater voorstellingen

Eindpresentatie kinderen: zaterdag 28 mei om 14:00
Eindpresentatie jongeren: zaterdag 28 mei om 19:30
Eindpresentatie volwassenen: zondag 29 mei om 15:00
Locatie:  Theater het Badhuis
Prijs: 5 euro per kaartje (betalen aan de kassa)
Reserveren: via thekla@kwatta.info

DHZ-kinderen achter de schermen bij Mariken Achter de schermen

Kwatta in basisinfrastructuur 2017-2020

Vandaag heeft het Ministerie van OCW bekend gemaakt dat Kwatta opnieuw een plek krijgt in de Basisinfrastructuur (BIS) voor de kunstenperiode 2017 – 2020. De vreugde is groot bij Kwatta, de ambitie voor komende kunstenperiode nog groter.

Durf en zelfvertrouwen
In het afgelopen Kunstenplan verloor Kwatta haar plek in de Basisinfrastructuur. Josee Hussaarts, artistiek leider Kwatta: “We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben de situatie aangegrepen om onszelf opnieuw uit te vinden. We hebben risico’s genomen die goed hebben uitgepakt en dat geeft ons durf en zelfvertrouwen.” Zo kreeg Kwatta Internationaal veel erkenning en vond zij inspiratie en nieuw publiek in grote zaalvoorstellingen. De ingeslagen weg, de artistieke en zakelijke groei van het gezelschap, de stappen in schaalvergroting en het lef om buiten kaders te denken, vormen de pijlers voor de komende vier jaar.

Uit het advies van De Raad voor Cultuur:
De raad ondersteunt de plannen van Kwatta om zich de komende jaren vooral te concentreren op het maken van grotezaalproducties. De instelling kiest daarmee voor een onderscheidend profiel binnen het jeugdtheaterbestel. Kwatta heeft aangetoond over het vakmanschap te beschikken om grotezaalproducties te maken. Voor de komende jaren heeft Kwatta een helder profiel geformuleerd met een aantal aansprekende plannen. De raad is enthousiast over het feuilleton van vier grotezaalproducties rondom een hedendaagse familie. Er wordt met een aantal goede schrijvers samengewerkt en de thema’s die worden aangesneden klinken actueel en verdiepend. De raad vindt dat de instelling met dit feuilleton een goede bijdrage levert aan het jeugtheaterbestel. De muzikale samenwerkingen voor dit project klinken eveneens veelbelovend.

Kwatta
Kwatta is een avontuurlijk jeugdtheatergezelschap uit Nijmegen dat met beide benen in de wereld staat. Met Dissus, verdwaal mee in de Odyssee won Kwatta de Zilveren Krekel in 2015. Dissus was tevens één van de vijf genomineerden voor de Zapp Theaterprijs 2015. Kwatta’s Manxmouse ontving de IPAY Victor Award in 2014 en in 2015 behaalde Kwatta met Love that dog de tweede plek. Momenteel toert Kwatta met Love that dog door Amerika, Canada en Taiwan en is haar nieuwste voorstelling Mariken in de run voor de Zapp theaterprijs 2016. Samen met theatermaker Eran Ben-Michaël werkt Kwatta nu aan de nieuwe trailervoorstelling Sneeuwvlinders die in oktober 2016 in première gaat.

BIS
Sinds 1 januari 2013 ondersteunt de rijksoverheid een hoogwaardig aanbod van instellingen van (inter-)nationale betekenis. De groep instellingen die het rijk rechtstreeks subsidieert, wordt de culturele Basisinfrastructuur (BIS) genoemd. Voor het komende kunstenplan (2017-2020) wordt de BIS voor de derde keer opnieuw ingedeeld. In de BIS is een beperkt aantal plekken voor vastgestelde functies.

Eran Ben-Michaël maakt Kwattatrailervoorstelling

Een nieuwe Kwatta trailervoorstelling is in de maak! Voor de eerste keer werkt Kwatta hiervoor samen met theatermaker Eran Ben-Michaël. Kwatta en Eran zetten met Sneeuwvlinders gezamenlijk een eerste stap in een nieuw genre voor jeugdtheater.

Een kleurrijke muzikale voorstelling waarin de vrolijkheid van het anders zijn net zo gevierd wordt als de last die het soms kan zijn

Sneeuwvlinders

In de nieuwe trailervoorstelling van Kwatta zien we twee vriendinnen van verschillende afkomst
met één kolossaal probleem. Ze dragen het leed van de wereld op hun schouders.

Niet dat ze daar zelf om gevraagd hebben, nee, maar sinds hun geboorte kregen ze van hun ouders elke dag bij het ontbijt een pakketje met daarin een verwijt, onenigheid, of vooroordeel over de ander. Dus lopen ze nu met een rugzak vol verwijten groter dan henzelf door het leven.

Vastberaden zich te bevrijden van al het leed, spreken ze af om zichzelf en elkaar te verlossen van de striemende rugzak die met de dag zwaarder en ondragelijker wordt. Maar zo makkelijk is dat niet.

5 vragen aan theatermaker Eran Ben-Michaël over Sneeuwvlinders

Eran web

Wat betekent Sneeuwvlinders?
Een Sneeuwvlinder bestaat niet. Kan niet bestaan zelfs, want een vlinder kan alleen leven in de zon, niet in de sneeuw. Het is een metafoor: als je een mens in een nieuwe omgeving zet moet hij zich aanpassen, of de omgeving moet zich aanpassen. In de voorstelling komt de Sneeuwvlinder in een sprookjesachtig verhaal terug.

Wat heeft je geïnspireerd om Sneeuwvlinders te maken?
Groepen mensen uit de wereld leven samen in ons land en je eigen buurt. Vaak leven ze naast en niet met elkaar. Het vreemde lijkt nog eng en er is geen duidelijkheid over wie zich nu eigenlijk aan moet passen. De nieuwkomer of oorspronkelijke bewoners? De generatie 8+, voor wie Sneeuwvlinders gemaakt wordt, krijgt hier ook mee te maken. Ik vind het aan ons – (jeugd)theatermakers – om met de middelen die wij tot onze beschikking hebben – verhalen, fantasie, vragen en verbeeldingskracht – bij te dragen aan de verschuiving waarin wij zitten.

De generatie 8+ zal op een onontkoombare manier te maken krijgen met deze kwesties

Wat houdt dit nieuwe genre voor jeugdtheater in?
In Sneeuwvlinders nemen de actrices hun eigen leven mee het toneel op. Hun achtergrond en ervaringen vormen het verhaal. Hun persoonlijke conflict krijgt een universele zeggingskracht. Toneel en stand-up komen in dit genre samen. Ik noem het ook wel Conflict Comedy. De muziek in het stuk speelt zowel een ondersteunende als een ontregelende rol. Waar tekst het hoofd en hart beroert, kan muziek dat rechtstreeks doen.

Sneeuwvlinders wordt gespeeld in de Kwattatrailer. Een reizend theater met plek voor 60 kinderen. Waarom de keuze voor de trailer?
De Kwattatrailer is de ultieme plek om op een intieme manier kinderen in een rechtstreekse en epische speelstijl deelgenoot te maken van alles wat er om hen heen gebeurt. De acteurs betrekken de kinderen en spreken ze rechtstreeks aan. Op een liefdevolle, vaak lichte en humoristische wijze, brengen zij gewichtige problemen met een natuurlijke zelfspot.

Hoe zou je Sneeuwvlinders in één zin omschrijven?
Een kleurrijke muzikale voorstelling waarin de vrolijkheid van het anders zijn, net zozeer gevierd wordt als de last die het soms kan zijn.

Eran Ben-Michaël studeerde in 2004 af aan de Amsterdamse Toneelschool en kreeg afgelopen jaren veel lof voor onder andere de triologie George & Eran lossen Wereldvrede op die hij samen met George Elias Tobal ontwikkelde, schreef en speelde. Zijn werk kenmerkt zich door een groot universeel thema te nemen en dit terug te brengen tot menselijke proporties.

Sneeuwvlinders is te zien van 14 oktober tot en met 30 november 2016. Binnenkort meer informatie >>

Tekst en regie: Eran Ben-Michael
Spel: Imke Smit, Naomi Reingoud
Compositie en muziek: Kay Krijnen