Kwatta zoekt 2 Kandidaten algemeen bestuurslid

Vacature

Theatergroep Kwatta zoekt voor haar bestuur twee algemeen leden met een achtergrond in het culturele veld of in het bedrijfsleven. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Iemand die affiniteit heeft met jeugdtheater, beschikt over een relevant landelijk netwerk binnen de culturele sector of het bedrijfsleven en daarbinnen en buiten als ambassadeur voor Kwatta wil optreden.

Van het bestuur, dus ook van het kandidaat algemeen lid, wordt verwacht dat hij/zij meedenkt over het vormgeven van het cultureel ondernemerschap van de stichting en in de vorm van lobby en ambassadeurschap ondersteunt bij het mobiliseren van het maatschappelijk draagvlak van Kwatta.

Het beoogd bestuurslid heeft:

• een open vizier en houding;
• de drive om Theatergroep Kwatta in zakelijk en bestuurlijk opzicht verder te professionaliseren;
• kennis van de culturele sector zowel in Nederland als daar buiten;
• kennis van sponsoring en fondsenwerving;
• bestuurlijke ervaring;
• affiniteit met het werkveld en de activiteiten van Theatergroep Kwatta.

De geraamde tijdsbesteding is in ieder geval 6 dagdelen per jaar. De functie is onbezoldigd.

Theatergroep Kwatta werkt volgens het bestuur-directie model.
Bij het bestuur-directie model is het hele bestuurlijke proces in handen van het bestuur. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen. Het bestuur heeft de bestuurlijke taken gedelegeerd aan de directie. Het bestuur blijft echter volledig verantwoordelijk. Ook de toezichthoudende functie wordt door het bestuur vervuld. Deze functie krijgt vooral gestalte in de onderlinge afstemming tussen de bestuursleden en de door hen gehanteerde principes uit de code.

Het streven is om in 2015 over te stappen op het Raad van Toezicht model.

Het bestuur werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur.

• Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur;
• Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust;
• Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze;
• Bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling;
• Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.

Drie keer 4 **** voor Dissus

De Volkskrant, Theaterkrant.nl en Kidsweek geven Dissus 4 ****.

Kidsweek over Dissus:

‘Dissus verdwaal mee in de Odyssee heeft precies de toon uit het boek, de taal is mooi op muziek gezet en braaf is het zeker niet.’

recensie kidsweek 20112014

 

De Volkskrant over Dissus: ‘Theatergroep Kwatta brengt het bekroonde boek van Simon van der Geest energiek op de planken (…) De zeven jongens raken op het ritme van drumsolo’s, flageoletten en een zware bas dicht bij huis ‘vet verdwaald’. ‘

Lees hier de recensie

recensie Volkskrant Dissus

Theaterkrant.nl over Dissus: ‘Kwatta geeft een prettig gestoorde, muzikaal sterke draai aan Homerus.’

Lees hier de recensie

Theaterkrant dissus

NRC interviewt Simon van der Geest

Simon van der Geest over onze Dissus:

‘Het is bijna een opera geworden, maar wel een met veel grapjes.

Wanneer hoor je in het jeugdtheater nou een meerstemmig, zevenkoppig jongenskoor?’

Lees hieronder het hele interview.

interview nrc simon van der geest

Manxmouse goes to America!!!

Manxmouse gaat maar liefst 88 keer spelen in Amerika en Canada.
Van oktober t/m november 2014 gaat de tournee door Costa Mesa, Santa 
Monica, Fayetteville, Portage, New 
Jersey, New York, Poughkeepsie en 
Kitchener. Van april t/m mei 2015 is Manxmouse 11 keer te zien in New York, 8 keer in Cleveland, en op festivals in Pittsburgh, Calgary en Vancouver.

Mismuis-9-HR-Theatergroep-Kwatta---Edwin-Deen-1100-x-570px

Speelperiode:
16 oktober t/m 22 november 2014 en 25 april t/m 31 mei 2015